Weatherflow – DIFF – Volum flowmeter for luft

Modell: DIFF
Produsent: Weatherflow

Bjørn Cato Solli 2

Bjørn Cato Solli

Luft og miljø
22 09 40 54

Dette er et elektronisk portabelt instrument for nøyaktig måling av luftmengden i f. eks. en ventilasjonskanal. Det unike er at instrumentet kompenserer automatisk for den trykkoppbyggingen som selve instrumentet forårsaker. Når resultatet registreres så er det den virkelige luftmengden som går i kanalen du får. Målingen foretas vanligvis ved å sette en trakt over åpningen som fører luften inn i rommet. Forskjellige trakter finnes tilgjengelig som passer til ventilasjonsåpningen.

Tekniske spesifikasjoner finnes på databladet.

 

 

 

 

 

Selger Bjørn Cato Solli

Under kan du finne nyttige dokumenter for produktet: