Screening i høyt tempo i medikamentutvikling og kvalitetskontroll

Raske og ikke-destruktive SAXS-studier av sensitive biologiske prøver under nærmest naturlige forhold
Røntgenstrålespredning med liten vinkel (SAXS) gir verdifull strukturell informasjon om biologiske prøver som proteiner, RNA, DNA og til og med viruspartikler som SARS-CoV-2 inkludert deres varianter, og er derfor avgjørende for rask medikamentutvikling. Med SAXS kan prøvene måles i løsning (f.eks. Bufferløsninger eller simulerte kroppsvæsker), dvs. under nærmest naturlige forhold. Dette er viktig for å forstå funksjonen til slike molekyler / partikler i organismen for å utvikle sikre, pålitelige og effektive medisiner.
Lær mer om dette i denne applikasjonsrapporten