Skytjeneste for lagring og visualisering av data

Vi har i flere år tilbudt måling av parametere og lagring av data fra dataloggere som sendte data til vår online webtjeneste, som vi hadde på en lokal server. Denne gamle løsningen er nå utdatert, og vi har den siste tiden testet en erstatning for disse tjenestene. 

Houm Skydata 

Den nye løsningen er nå på plass og vi ønsker å tilby alle eksisterende brukere av vår gamle online tjeneste, samt nye kunder, å bli med over på den nye løsningen. Dette er en skybasert løsning som kontinuerlig vil bli oppgradert etter hvert som behovene tilsier at dette er nødvendig. Brukergrensesnittet er her vesentlig forbedret og det er bedre mulighet for brukere å tilpasse skjermbilder osv. etter egne ønsker. Løsningen leveres av Australske Eagle.io som har dette som sitt hovedprodukt.

Hva er skybasert datalogging 

Målestasjonene sender inn data via mobilnettet til en server som prosesserer disse. Via den skybaserte tjenesten kan de lagrede data deretter visualiseres og presenteres etter behov og ulike rapporter kan hentes ut.  

Hvilke tjenester tilbyr vi 

Våre målestasjoner kan utrustes med ulike sensorer for vann- og miljøovervåking etter behov og alle måledata presenteres på webløsningen som settes opp etter kundenes ønsker og behov. Så lenge det er mobildekning i området, kan vi sette ut målestasjoner og disse kan driftes pr. batteri-, solcelle- eller nettspenning. 

Typiske parametere vi kan måle eller presentere: 

  • Turbiditet 
  • pH
  • Ledningsevne 
  • Nedbørsmåling 
  • Mengdemåling 
  • Vindmåling 
  • Værdata 
  • Meteorologiske målestasjoner 
  • Kamera
Stasjonene kan enkelt settes opp til å måle ulike parametere.  Ved kortere målekampanjer o.l. kan vi leie ut stasjoner.

Ta gjerne kontakt med oss om dette kan være av interesse. 

Houm Skydata - sikker data logging til skytjeneste

Houm Skydata – Eksempel oppsett som viser viser aktuelle og historiske data for turbiditet og batterispenning på 2 måestasjoner