Kvalitetskontroll av antivirale vaksiner med Litesizer-partikkelanalysatoren

Det verdensomspennende kappløpet for å utvikle en vaksine mot COVID-19 beveger seg i halsbrekkene hastighet, men målstreken er fremdeles langt unna. Når effektivitet og sikkerhet er etablert, vil også utfordringene med å produsere og distribuere en stabil vaksine, i det som trolig vil være en enestående skala, tas opp.
Partikkelstørrelsen til en antiviral vaksine har betydelig innvirkning på dens immunogenitet så vel som på holdbarheten. Her demonstrerer vi at Litesizer-instrumentet, ved bruk av Dynamic Light Scattering (DLS), raskt og effektivt måler partikkelstørrelsen til inaktiverte viruspartikler, og en aluminiumsalt forsterker, i kommersielle antivirale vaksiner. Vi viser også at simulerte forstyrrelser i kuldekjeden (varmebehandling, frysing-tining) induserer betydelige endringer i partikkelstørrelsesfordelingen. Dette indikerer at Litesizer er et effektivt verktøy for kvalitetskontroll av antivirale vaksiner.

Last ned applikasjonsrapporten her