ATi – Metrinet – Smart overvåking av vannkvalitet

Modell: Metrinet
Produsent:

 

MetriNet – smart overvåking av vannkvalitet. Den smarte digitale sensorteknologien tilbyr en bærekraftig løsning som leverer proaktiv styring for å ivareta vannkvaliteten.

 • Smart M-Node komplette digitale sensorer og sendere plassert i miniatyriserte kropper
 • Måler opptil 16 parametere
 • Skreddersydde alternativer
 • Strømeffektiv, modulær løsning for overvåking av vannkvalitet og innsamling av data

Espen Rolfsen 2

Espen Rolfsen

Salgssjef
468 01 234

MetriNet er et modulært system for overvåking av vannkvalitet med M-Noder som enkelt kan utvides med opptil 8 sensorer, med inntil 16 parametere å velge mellom, tillater den en unik overvåkings løsning for individuelle behov på stedet på tvers av applikasjoner. 

Dens smarte sensorteknologi tilbyr en bærekraftig løsning uten vannsløsing, som bidrar til å oppfylle miljømål, redusere klager og skape sanntids bevissthet om vannkvalitet i hele nettverket. Ved å bruke praktisk innsikt, sikrer MetriNet effektiv levering av vann av høy kvalitet på en miljøvennlig måte.

Utplassering av et nettverk av MetriNets digitale smarte M-Node-sensorer på kritiske steder i vanndistribusjonssystemet gir kundene kontinuerlig overvåkning på at vannet er trygt. MetriNet vil forutsi hendelser, tap av desinfeksjon, smak, lukt, misfarging, sprekker eller lekkasjer, og gir et nettverk som måler, tenker, forutsier og iverksetter handlinger. Rettidig varsling og analyse av nettverksavvik lar driftspersonalet reagere før kostbare feil oppstår.

MetriNets WRAS-godkjente, smarte teknologi gjør det også mulig å returnere prøver umiddelbart tilbake til nettverket*, noe som resulterer i null svinn. Det er ingen kumulativ lekkasje ettersom prøvevannet slutter seg til hovedstrømmen igjen.

Dette laveffektssystemet kan installeres i alle applikasjoner som krever overvåking av vannkvalitet, inkludert vanndistribusjonsnettverk, som fungerer sammen med akustiske og transiente systemer. Monitorene våre er også et viktig verktøy for å hjelpe med å oppdage og prioritere lekkasjer i et nettverk, noe som muliggjør fleksibel, proaktiv og strategisk nettverksadministrasjon.

*Krever 0,5 bar forskjell mellom innløp og utløp.

Funksjoner og spesifikasjoner

 • Aksepterer opptil 8 M-Node sensor innganger
 • Lagrer data med brukerdefinerte intervaller fra 0,1-60 minutter
 • Lagrer over 300 000 verdier, eller 30 dager med data for 8 sensorer med 1 minutts dataintervall
 • Kommunikasjons alternativer;  mobilmodem, Wi-Fi eller kablet Modbus, Ethernet/IP eller Profibus DP
 • Internt Micro-SD RAM-kort gir sikkerhetskopiering av data ved kommunikasjonsproblemer
 • Sensor diagnostikk rapporterer problemer i klar meldingsform
 • Intern klokke registrerer total kjøretid på sensoren
 • Kan varsle brukere når kalibrering skal utføres
 • To alarmsettpunkter er tilgjengelige

Applikasjoner

På grunn av den modulære oppbyggingen kan individuelle M-Node-sensorer og kommunikasjonsmetoder (RTU) spesifiseres og skape unike og skreddersydde overvåkings løsninger for:

 • Klorforfallsmodellering
 • Lekkasje
 • Reversering av strømning
 • Skylling
 • Legionella
 • VVS
 • Mat og Drikke

Under kan du finne nyttige dokumenter for produktet: