ATi – B12 – Online gass, prosess

Modell: B12
Produsent:

 

Bjørn Cato Solli 2

Bjørn Cato Solli

Luft og miljø
911 95 598

B12 gass transmittere er en enkel online måler for en rekke gasser. Den kan kjøres på sløyfematet 12 V, og gir en analogutgang som kan kobles til datalogger eller en PLS.

Gassene som er tilgjengelig er blant annet:

 • Ammonium NH3
 • Carbonmonoksid CO
 • Hydrogen H2
 • Nitrogenoksyd NO
 • Oksygen O2
 • Fosgen COCl2
 • Brom Br2
 • Klor Cl2
 • Klordioksid ClO2
 • Fluor F2
 • Jod I2
 • Ethylenoksid C2H4O
 • Alkohol C2H6O
 • Ozon O3
 • Metan CH4
 • Hydrogen peroksid H2O2
 • Hydrogenklorid HCl
 • Hydrogencyanid HCN
 • Hydrogenfluorid HF
 • Hydrogensulfid H2S
 • Nitrogendioksid NO2
 • Svoveldioksid SO2
 • Hydrogen selen H2Se