Tethys – UV400 – Online prosess analysator

Modell: UV400
Produsent:

 

Tethys UV400 er basert på et modulært konsept, som gjør det mulig å overvåke mange ulike parametere samtidig i avløpsvann, drikkevann eller elvevann. Hver parameter tilsvarer en bestemt optisk modul, som velges av kunden – avhengig av ønsket applikasjon – idet analysatoren bestilles.

 

Espen Rolfsen 3

Espen Rolfsen

Salgssjef
468 01 234

Tethys UV 400 er hovedsakelig basert på UV-spektroskopi, og er kjent for god stabilitet og lave driftskostnader.  UV400 kan måle parametere som organisk materiale, ammoniakk, nitrat, aromatiske hydrokarboner (PAH), farge, hydrogensulfid og klorofyll A. I tillegg kan den utrustes med moduler for måling av fosfat ved kolorimetrisk metode og turbiditet med en synlig eller infrarød laserdiode.

Eksterne sonder kan legges til for andre parametere som pH, ORP, oppløst oksygen, ledningsevne og turbiditet.

Takket være det automatiske rengjøringssystemet og UV-lampens lange levetid er vedlikehold begrenset til periodisk påfylling av vaskeløsning og reagenser avhengig av parametere.

  • De fleste målingene (UV254, NH4, H2S, NO3, farge, PO4, PAH, klororofyll A) er basert på UV-VIS spektroskopi som gir raske og stabile målinger med en enkel væskekrets for høy pålitelighet.
  • Alle målingene blir utført innen 5 sekunder unntatt PO4, NH4 og H2S, som krever omtrent 3 minutter.
  • Den patenterte målecellen tillater veldig høyt nivå av suspendert fast stoff uten tilstopping. Turbiditeten til prøven kompenseres automatisk med to bølgelengder som vist på figuren.
  • UV-kilden er en xenon-lampe, som har mer enn 10 års levetid ved måling hvert minutt.
  • Andre målinger (pH, ORP, oppløst oksygen, ledningsevne) kan legges til ved bruk av eksterne sonder. Sonden for oppløst oksygen er basert på fluorescensmetoden for lavere vedlikehold og høyere stabilitet.
  • Tre eksterne turbiditetssonder (høyt, middels og lavt område) er også tilgjengelig, hvis målingen må gjøres for eksempel før filtrering.

Under kan du finne nyttige dokumenter for produktet: