Lumex – Portabel kvikksølvanalysator – Light-915M2

Modell: Light-915M2
Produsent:

 

Light-915M2 er et nytt og kompakt instrument fra Lumex, designet for feltarbeid og miljømålinger av kvikksølv i luft. Høy nøyaktighet og sanntidsdrift sammen med liten størrelse og vekt gjør den til et utmerket instrument for feltarbeid.

Jannik Schäffer 1

Jannik Schäffer

Petroleum, offshore og prosess
922 13 272

Lumex Light-915M2  kan enten måle kontinuerlig dvs. ny verdi hvert sekund eller ta tre paralleller med gjennomsnitt av et tidsintervall dere velger. Instrumentet har en dobbelt målecelle som kontinerlig måler prøven i den ene og en filterert ”null-luft” i den andre. Det reduserer mulige feilkilder ytterligere. Innebygget pumpe trekker luften igjennom instrumentet. Påkrevet vedlikehold er å skifte to filtere årlig. Innebygget referansestandard for zero og span kontroll i løpet av sekunder.

FUNKSJONER OG FORDELER

 • Lav deteksjonsgrense 0,02 μg/m3(20 ng/m3)
 • Måleområde fra 0 til 200 µg/m3
 • Høy selektivitet
 • Langsiktig kalibreringsstabilitet
 • Sanntidsmåling med 1 sekunds respons
 • Helautomatisk med innebygd testcelle og autonull
 • Automatisk nulldrift og spennavdriftskorreksjon
 • Ingen minneeffekt
 • Integrert lagring for 12 dagers datainnsamling
 • Batteri opptil 15 timers kontinuerlig drift (ladetiden er 3,5 timer)
 • Robust design
 • Enkel å bruke og vedlikeholde

Eksempel på applikasjoner:

 • Miljø- og arbeidsplassovervåking
 • Industriell hygiene og sikkerhetskartlegging
 • Innendørs og utendørs avsløring og kartlegging av kvikksølvforurensning
 • Nødberedskap ved kvikksølvsøl
 • Avmerkuriseringskontroll
 • Inspeksjon av forurenset utstyr og farlig avfall
Selger Jannik Schäffer