Lumex – Portabel kvikksølvanalysator – Light-915M2

Modell: Light-915M2
Produsent:

 

Light-915M2 er et nytt og kompakt instrument fra Lumex, designet for feltarbeid og miljømålinger av kvikksølv i luft. Høy nøyaktighet og sanntidsdrift sammen med liten størrelse og vekt gjør den til et utmerket instrument for feltarbeid.

Jannik Schäffer

Jannik Schäffer

Petroleum, offshore og prosess
922 13 272

Lumex Light-915M2  kan enten måle kontinuerlig dvs. ny verdi hvert sekund eller ta tre paralleller med gjennomsnitt av et tidsintervall dere velger. Instrumentet har en dobbelt målecelle som kontinerlig måler prøven i den ene og en filterert ”null-luft” i den andre. Det reduserer mulige feilkilder ytterligere. Innebygget pumpe trekker luften igjennom instrumentet. Påkrevet vedlikehold er å skifte to filtere årlig. Innebygget referansestandard for zero og span kontroll i løpet av sekunder.

FUNKSJONER OG FORDELER

 • Lav deteksjonsgrense 0,02 μg/m3(20 ng/m3)
 • Måleområde fra 0 til 200 µg/m3
 • Høy selektivitet
 • Langsiktig kalibreringsstabilitet
 • Sanntidsmåling med 1 sekunds respons
 • Helautomatisk med innebygd testcelle og autonull
 • Automatisk nulldrift og spennavdriftskorreksjon
 • Ingen minneeffekt
 • Integrert lagring for 12 dagers datainnsamling
 • Batteri opptil 15 timers kontinuerlig drift (ladetiden er 3,5 timer)
 • Robust design
 • Enkel å bruke og vedlikeholde

Eksempel på applikasjoner:

 • Miljø- og arbeidsplassovervåking
 • Industriell hygiene og sikkerhetskartlegging
 • Innendørs og utendørs avsløring og kartlegging av kvikksølvforurensning
 • Nødberedskap ved kvikksølvsøl
 • Avmerkuriseringskontroll
 • Inspeksjon av forurenset utstyr og farlig avfall
Selger Jannik Schäffer