ACOWA – AcowaCore og AcowaDash

Modell: AcowaCore og AcowaDash
Produsent:

 

AcowaCore og AcowaDash fra ACOWA INSTRUMENTS er et databehandlingsprogram samt en visualiseringsplattform som samler inn og viser data om vannhåndtering på en enkel og brukervennlig måte.

Kategori:
Espen Rolfsen 3

Espen Rolfsen

Salgssjef
468 01 234

Hva er AcowaCore og AcowaDash?

AcowaCore og AcowaDash, utviklet av ACOWA INSTRUMENTS, er kraftige verktøy for databehandling og visualisering innen vannforvaltning.

På den ene siden fungerer AcowaCore som kjernedatabehandlingsprogrammet – som samler inn og administrerer data relatert til vannovervåking.

På den annen side fungerer AcowaDash som en visualiseringsplattform for AcowaCore , som muliggjør sømløs visning av data på en klar og intuitiv måte.

AcowaCore – kraftig evne til å samle inn og behandle data

AcowaCore tilbyr en sterk fordel i å samle inn og behandle data fra enheter som FIREFLY og GEKKO. Når data samles inn, overføres det til forskjellige systemer, inkludert AcowaDash, SCADA og tredjepartsprogrammer.

For det andre utmerker AcowaCore seg ved å håndtere hendelsesbaserte logger fra GEKKO. Den presenterer disse dataene i et SCADA-kompatibelt format, spesielt verdifullt for effektiv registrering og beregning av overløpshendelser.

For det tredje sentraliserer AcowaCore behandlingen av data om overløpsstrukturer, kantprofiler og forhold. Denne konsolideringen i programmet forbedrer databehandling og konsistens.

Visjonære løsninger med AcowaCore Pro

Det finnes også en pro-versjon av AcowaCore – som er AcowaCore Pro . Denne versjonen tilbyr visjonære løsninger ved å muliggjøre uanstrengte justeringer av beregningsmetoder samt sentraliserte settpunktsendringer. En tilnærming som sparer tid, samtidig som den sikrer sømløse oppdateringer.

Samtidig kan den trekke ut og konvertere data fra brukernes eget SCADA-system. Deretter letter nøyaktige strømningsberegninger på tvers av alle pumpestasjoner samt overløpsstrukturer – både fortid og fremtid.

Totalt sett gir plattformen verdifull innsikt, inkludert kapasitet, innløpsprofiler, overløpsforutsigelser og anomalideteksjon. Denne innsikten gir brukerne mulighet til å optimalisere driften gjennom velinformerte beslutninger.

AcowaDash – en intuitiv visualiseringsplattform

AcowaDash er en visualiseringsplattform for AcowaCore. Med sitt intuitive grensesnitt transformerer AcowaDash sømløst komplekse data fra pumpebrønner til klar innsikt. I detalj kan AcowaDash samle og presentere viktig informasjon fra kapasitetsberegninger til overløpshendelser, inkludert innløpsstrøm, nedbørsdata, samt hydrogensulfiddata.

Dessuten forenkler AcowaDash omfattende rapportering, ved å inkludere rask identifikasjon av uautorisert vann, samtidig som det sikrer uanstrengt datautvinning via CSV-filer. Alt i alt, ved å bruke AcowaDash, kan du heve din forståelse av pumpebrønnsystemer betydelig.