Glatt veibane sensor

Glatt veibane sensor

Modell: IRS Produsent: Lufft

Sensor for montering i veibanen for å registrere vegbanens beskaffenhet med hensyn til snø, is, tørr eller våt samt eventuelt saltkonsentrasjon og temperatur.
Noe som gjør denne unik er at selve sensorelementet kan byttes ut uten å trenge bytte huset som sitter montert fast i veidekket. Forenkler service og vedlikehold.