Ames – RVM 96B – Håndholdt anemometer med vindretning

Modell: RVM 96B
Produsent: Ames

Bjørn Cato Solli 2

Bjørn Cato Solli

Luft og miljø
22 09 40 54

Måler vindstyrke optoelektronisk med en 3-cup Robinson’s cross og digitalt display. Vindstyrke er samplet i 1-sekunders intervaller. Instrumentet kan også beregne 1-minutters gjennomsnittshastighet og makshastighet og viser disse verdiene på displayet. Fire AA-type (R6) batterier som er plassert i håndtaket. En automatisk på/av-kretsen slår instrumentet av hvis det er stille i mer enn 4 minutter. Som et alternativ, vindstyrkedata kan overføres til en ekstern enhet i 1-sekunders intervaller via en RS-232 seriell port (bare på RVM 96B-1/T). Et mekanisk system med en vinge og sirkulær skala brukes for måling av retningen på vind. En innebygd elektronisk kompass gjør riktig retning på enheten.

Egenskaper:

  • RVM 96B-1 kan settes for å måle vindstyrke i m/s, km/h, knuter, eller mph
  • Kan monteres på et standard fotostativ
  • Kvalitetskonstruksjon: eloksert aluminium, kulelager
  • Kalibrert i vindtunnel
  • Lang batterilevetid, automatisk av-funksjon
  • Innebygd elektronisk kompass
  • Opplyst LC-display
  • RS 232-overføring som tilleggsutstyr
  • Egnet for militære, brannmenn, bygningsarbeidere, idrett osv.
Selger Bjørn Cato Solli

Under kan du finne nyttige dokumenter for produktet:

Dokumentasjon