Lumex – Zeeman Mercury Analyzer – Kvikksølvanalysator, portabel

Modell: Zeeman Mercury Analyzer
Produsent:

 

Jannik Schäffer 2

Jannik Schäffer

Petroleum, offshore og prosess
922 13 272

LUMEX RA-915 PORTABEL KVIKKSØLVANALYSATOR testet av STAMI/STATOIL

STAMI har gjort en studie av kvikksølvanalysatorer for Statoil som konkluderte med at LUMEX kvikksølvmåler ikke ble påvirket av noen ytre feilkilder og forøvrig ble funnet best egnet til offshorebruk.

Instrumentet kan måle kvikksølv i luft eller direkte i naturgass. Selvsagt også alle andre typer gasser hvis ønskelig.

Som opsjon kan instrumentet utvides til å måle kvikksølv i vann, produsertvann, crudeolje, kondensat, sediment osv. med svært lave deteksjonsgrenser.

Litt mer info om instrumentet:

Grunnen til at STAMI fant dette instrumentet best egnet for offshorebruk er at instrumentet benytter en teknikk for å fjerne bakgrunn og forstyrrelser som kalles Zeeman AAC. Dette gjør at instrumentet kan skille ut kvikksølv fra nærmest enhver bakgrunn. Ingen andre portable instrumenter på markedet har dette, da det er en teknologi som normalt bare finnes i store og kostbare Atomabsorbsjon analyseinstrumenter.

Instrumentet kan enten måle kontinuerlig dvs. ny verdi hvert sekund eller ta tre paralleller med gjennomsnitt av et tidsintervall dere velger.

Instrumentet har en dobbelt målecelle som kontinerlig måler prøven i den ene og en filterert ”null-luft” i den andre. Det reduserer mulige feilkilder ytterligere.

Innebygget pumpe trekker luften igjennom instrumentet. Påkrevet vedlikehold er å skifte to filtere årlig.

Innebygget referansestandard for zero og span kontroll i løpet av sekunder.

Det leveres med en bæreveske som kan henges på skulderen og man kan måle med instrumentet mens det er i vesken (åpner et par klaffer).

Under kan du finne nyttige dokumenter for produktet: