ATi – B12 – Online gass, prosess

Modell: B12
Produsent: ATi

 

Espen Rolfsen 2

Espen Rolfsen

Materialteknologi, vann og miljø
468 01 234

B12 gass transmittere er en enkel online måler for en rekke gasser. Den kan kjøres på sløyfematet 12 V, og gir en analogutgang som kan kobles til datalogger eller en PLS.

Gassene som er tilgjengelig er blant annet:

 • Ammonium NH3
 • Carbonmonoksid CO
 • Hydrogen H2
 • Nitrogenoksyd NO
 • Oksygen O2
 • Fosgen COCl2
 • Brom Br2
 • Klor Cl2
 • Klordioksid ClO2
 • Fluor F2
 • Jod I2
 • Ethylenoksid C2H4O
 • Alkohol C2H6O
 • Ozon O3
 • Metan CH4
 • Hydrogen peroksid H2O2
 • Hydrogenklorid HCl
 • Hydrogencyanid HCN
 • Hydrogenfluorid HF
 • Hydrogensulfid H2S
 • Nitrogendioksid NO2
 • Svoveldioksid SO2
 • Hydrogen selen H2Se
Selger Espen Rolfsen