Hettich – HettInfo blodbank – Sentrifuge, datasystem

Modell: HettInfo blodbank
Produsent: Hettich

 

Varenummer: 3753 Kategori:
Christin Anstensrud Hvedding 1

Christin Anstensrud Hvedding

Medisinsk lab. og næringsmiddelanalyse
907 73 909

Mer enn før fokuseres det på kravene til separering av blodkomponenter, og da spesielt når det gjelder reproduserbarhet, dokumentering av alle data i prosessen og overvåking av selve produksjonen. Disse kravene imøtekommes av Hettich HETTINFO II – et datarapporteringssystem for sentrifugering.

Hettinfo II dokumenterer de enkelte prosesstrinn før og under sentrifugeringen.

Berøringsskjermen guider operatøren trinn for trinn gjennom skanneprosessen. Skjermen kan betjenes selv med gummihansker på hendene.

Alle prosessdata registreres og gjør dem tilgjengelig for eksport i en CSV-fil.

Hettinfo II er kompatibel med Roto Silenta 630RS.

Eksisterende Roto Silenta 630RS kan oppgraderes.

Under kan du finne nyttige dokumenter for produktet: