Anton Paar – Monovawe 400R Mikrobølge reaktor med Raman Spektrometer

Modell: Monovawe 400R Mikrobølgereaktor
Produsent:

 

Denne kombinasjonen med mikrobølgereaktor og Raman-spektrometer passer perfekt til deg som driver med syntese. Få sanntidsinformasjon om den kjemiske sammensetningen av reaksjoner under trykk. Ved å bruke nøyaktige temperatur- og tidsprofiler får du dyp innsikt i reaksjonsforløpet. Utstyret behøver heller ingen rengjøring mellom hver kjøring og det trengs ingen prøveopparbeidelse av analysematerialet da alt skjer in situ.

Hanne Svergja 1

Hanne Svergja

Biovitenskap
974 77 442

Det er ofte vanskelig å overvåke reaksjonsforløpet i en vanlig mikrobølgereaktor. Det er fordi reaksjonene gjerne utføres i lukkede systemer og det er ofte bare den endelige reaksjonsblandingen som kan analyseres. Denne utfordringen kan løses ved å implementere Raman-spektroskopi. Raman-spektroskopi er en kvantitativ analysemetode som benyttes til å studere kjemisk sammensetning, molekylstruktur og funksjonelle grupper til komponentene i en prøve. Denne analysemetoden er ikke-destruktiv og det er hverken behov for prøveoverføring eller ekstra opparbeidelse av analysematerialet. 

Anton Paar har kombinert disse teknikkene, mikrobølge og Raman-spektroskopi, som gir en unik mulighet til å få detaljert informasjon om reaksjonsmekanismer og kinetikk. Reaksjonen kan overvåkes in situ slik at du kan følge reaksjonsforløpet og identifisere mellomprodukter og overgangstilstander som normalt ville vært vanskelige å isolere. I instrumentkombinasjonen finner du mikrobølgereaktoren Monowave 400 R og Raman-spektrometeret Cora 5001. Med dette får du et kraftig verktøy til ditt synteselaboratorium som muliggjør raskere optimalisering av reaksjonsbetingelser og mer pålitelige resultater.   

Oppsett  

En spesialdesignet fiberoptisk Raman-probe settes inn i Monowave 400 R, slik at du kan måle Raman-spektra direkte inne i reaksjonskolben. Proben er aldri i kontakt med reaksjonsblandingen, men gjør målinger gjennom reaksjonsglasset. Proben kan justeres til ulike reaksjonsglass av ulik størrelse, slik at du kan kjøre reaksjoner i liten og større skala, fra 0.5 mL opp til 20 mL. 

Monowave 400 R tillater temperaturer opptil 300 °C og trykk opptil 30 bar. Laseren i proben har bølgelengde 785 nm.   

Sikkerhetsfunksjoner  

Monowave 400 R gir høyhastighetsreaksjoner med optimal temperatur- og trykkkontroll. Den er utstyrt med flere interlock-systemer slik at brukeren er beskyttet mot mikrobølge- og laserstråling. Begge enhetene kan aktiveres bare hvis svinglokket til Monowave 400 R er lukket. Det kombinerte oppsettet oppfyller grensene for tilgjengelig eksponering (AEL) for laserklasse 1.  

 • Identifisering av reaktive mellomprodukter, kjemiske forbindelser og funksjonelle grupper 
 • Avklaring av reaksjonsmekanismer 
 • Undersøkelse av reaksjonskinetikk 
 • Overvåking av dannelse og/eller forbruk av mellomprodukter og kortvarige overgangstilstander 
 • Overvåking av dannelse av biprodukter 
 • Bestemmelse av produktutbytte in situ 
 • Optimalisering av reaksjonsbetingelser 
 • Screening av reaksjonsparametere 
 • Katalysatorscreening 
 • Identifikasjon av endepunkt 

Fordelene ved å benytte mikrobølgereaktor i kombinasjon med Ramanspektroskopi 

 Å analysere en syntesereaksjon med Ramanspektroskopi gir mange fordeler som kan være nyttig til din forskning. Kombinasjonen av denne analysemetoden og en mikrobølgereaktor kan blant annet gi disse fordelene: 

 1. In situ analyser: Med dette oppsettet kan du analysere reaksjonen inne i mikrobølgereaktoren. Det er mulig å observere dannelse og forbruk av forbindelser ved hjelp av tolkning av Ramanspektra. 
 1. Identifikasjon av mellomprodukter: Ved hjelp av Raman kan du identifisere mellomprodukter som dannes og kanskje brytes ned igjen i reaksjonen. Du kan også få informasjon om reaktive intermediater som du ellers ikke ville klart å isolere. 
 1. Kinetikkanalyse: Inkorporering av Raman i en mikrobølgereaktor muliggjør studier av reaksjonskinetikk ved å observere endringer i intensitet og bølgetall for Ramansignalene. Dette gir innsikt i reaksjonshastigheten. 
 1. Optimalisering av reaksjonsbetingelser: Informasjonen du tilegner deg med dette oppsettet vil være til stor hjelp om du skal optimalisere en kjemisk reaksjon. Du kan endre reaksjonsvariabler og få raskt svar på effekten av disse. 
 1. Ingen forberedelser: Du trenger verken å opparbeide analyseprøver eller vaske Ramanproben mellom hver kjøring. Proben måler gjennom reaksjonsglasset og Ramanspektra får du på PC’en din. 

Samlet er kombinasjonen av mikrobølger og Raman utrolig effektivt for deg som jobber med organisk kjemi og som ønsker å studere syntesene dine på et mer avansert (men lettvint) nivå. 

 • Mikrobølgeovnreaktor Monowave 400 R 
 • Raman-spektrometer Cora 5001 
 • Raman-eksitasjonsbølgelengde 785 nm 
 • Reaksjonsparameterområde Opptil 300 °C, 30 bar