Houm/Anton Paar Reologi seminar 16. – 18. April 2024 på Dr. Holms Hotell

Etter noen års opphold har Houm og Anton Paar igjen gleden av å invitere deg til reologiseminar. Denne gang på Geilo. Dette seminaret har vært populært fra starten av og hadde godt besøk hvert år.

Vi ønsker å invitere brukerne av Anton Paar’s reometere og andre som er engasjert i reologi, til to interessante reologidager på Dr. Holms Hotel i april.

Reologi Seminar:

Seminaret holdes for brukere av Anton Paars reometre og andre reologi-interesserte i Norge.

Seminaret vil være av interesse for laboranter, forskere, ingeniører og kjemikere fra industri og universitetslaboratorier.

Reologiske parametre for å beskrive forhold under produksjon, lagring og applikasjon samt korresponderende reologiske tester for å simulere de samme forhold vil bli presentert og diskutert. Foredragene vil vektlegge måling av forholdet mellom elastisitet/viskositet i materialer og hva dette betyr i ulike faser av et produkts liv.

Den praktiske delen av seminaret vil bestå av målinger med Anton Paar MCR 92 reometer.

Noen av testene fra applikasjonene vil bli demonstrert og metoder for å optimalisere målingene vil bli vist.

Anton Paar’s RheoCompass programvare vil bli demonstrert og gjennomgått. Dette er en vesentlig forenklet og meget brukervennlig programvare som nå brukes på alle Anton Paar’s reometre.

Det vil bli anledning til å ta opp spørsmål om dine problemstillinger og forslag til metodikk for å løse disse vil bli gitt. Dette gjelder også praktisk bruk av RheoCompass programvaren.

Tema for seminaret er:

 Grunnleggende forståelse av reologi, reometere, bruken av dem og tolkning av data.

Nøkkelord for seminaret er:

  • Reologi, flyt & viskositet
  • Reologi, ro & elastisitet
  • Reometerteknologi
  • Emulsjoner
  • Suspensjoner
  • Flytgrenser
  • Tiksotropi
  • Struktur og Stabilitetstesting
  • Geldannelse og Herding
  • Temperatur

Seminaret blir en kombinasjon av teori og praksis og ta gjerne med prøver/problemstillinger som kan testes/diskuteres i løpet av møtet.

Hensikten med seminaret er å øke forståelsen for og vise nytteverdien av reologi. Vi opplever ofte at våre brukere ikke har tid i hverdagen til å utvide bruksområdet til sitt reometer. Andre tenker kanskje ikke på at reologi kan gi svar på spørsmål som ikke avdekkes med viskosimetre. Vi vil forsøke å gi inspirasjon til utvidet bruk av våre reometere.

Foredragsholdere

Foredragsholdere er Markus Nemeth fra Anton Paar og Jan Schäffer fra Dipl.ing. HOUM AS. Foredraget vil foregå på engelsk.

Houm/Anton Paar Reologi seminar 16. – 18. April 2024 på Dr. Holms Hotell 1
Markus Nemeth

Markus Nemeth er en velkjent foredragsholder i Norge og leder Anton Paar’s kursprogram på deres applikasjonslaboratorium i Stuttgart. Her finner du Markus på Linkedin

Houm/Anton Paar Reologi seminar 16. – 18. April 2024 på Dr. Holms Hotell 2
Jan Schäffer

Jan Schäffer har arbeidet med reometere i over 30 år og vil stå for den praktiske delen av seminaret. Her finner du Jan på Linkedin

Du kan også lese litt mer om bruksområder for reometere eller reologi og viskometri.

Praktisk informasjon

Seminaret vil holdes på Dr Holms Hotel på Geilo: Dr. Holms Hotel (drholms.no)

Vi har reservert rom på Dr Holms Hotel for overnatting og vil i tillegg til seminaret samle deltagere og foredragsholdere til tre retters middag og sosialt samvær på kvelden den 16 og 17 april.

Kursavgift

Deltagelse på seminaret koster                                                                          kr  8.000,- eks. mva

Kursavgiften inkluderer kursdokumentasjon.

Seminarlokaler og hotell

Kursdeltakere blir innlosjert på Dr Holms Hotel med fullpensjon som inkluderer frokost, lunsj og middag samt konferansepakke (kaffe, frukt og snacks) i pauser.

Påmelding

Påmelding er bindende og må gjøres så snart som mulig, senest tirsdag 20 februar 2024 

Betaling

Vi sender faktura på kursavgiften sammen med bekreftelsen. Husk å føre på rekvisjonsnummer opp i påmeldingen om faktura avdelingen krever dette.

Overnatting og måltider på Dr Holms Hotel betales til hotellet ved avreise.

Vi ønsker hjertelig velkommen til interessante reologidager på Geilo.