Måling av stivhet i hydrogeler for vevsvekst

Mekaniske egenskaper av hydrogeler påvirker celleveksten og -differensieringen sterkt. Som cellesubstrat brukes hydrogeler i biomedisinsk industri for dyrking av vev som igjen kan brukes til å teste effekten av nye medisinske behandlinger. På denne måten kan en rask foreløpig screening av det nye stoffet gjennomføres. Mer komplekse og omfattende studier på forsøksdyr vil bli initiert basert på de lovende resultatene fra den første screeningen. Hvor egnet stivheten til hydrogel-materialet er, kan enkelt måles ved hjelp av Bioindenter, en mekanisk tester som måler stivheten til hydrogeler ved å presse på overflaten med en liten sfære.
Last ned applikasjonsrapporten her for å se hvordan utstyret kan brukes til å karakterisere stivheten til hydrogeler.