Zahner – 10 Essensielle Testscenarioer for brenselceller

Zahner Potensiostater for Elektrokjemi og Fotoelektrokjemi

Vi i Houm er stolte over å presentere Zahner-Elektrik i Norge. Siden 1976 har det tyske selskapet Zahner-Elektrik vært en ledende utvikler og produsent av innovative høypresisjonsinstrumenter, spesielt potensiostater og galvanostater, som er uunnværlige for et bredt spekter av elektrokjemiske og fotoelektrokjemiske applikasjoner. Deres dedikerte tverrfaglige team av utviklere har alltid vært i kontinuerlig dialog med brukere og er i forkant av teknologiutviklingen på dette området.

Brensel- og Elektrolyseceller:

Brensel- og elektrolyseceller representerer komplekse systemer som består av flere lag, der ulike kjemiske prosesser foregår på ulike tidsskalaer under drift. Tradisjonelle likestrømskarakteristikker gir kun en samlet oversikt over disse prosessene. Her kommer Elektrokjemisk Impedansspektroskopi (EIS) til sin rett, som en kraftfull teknikk for å skille og analysere de ulike komponentene av likestrøms- og potensialoppførsel.

Zahner ZENNIUM PRO (ZPRO)

Zahner ZENNIUM PRO – EIS frekvensområde fra 10 µHz til 8 MHz.

Elektrokjemisk Impedansspektroskopi (EIS):

EIS er en ikke-destruktiv måleteknikk som kan anvendes både ex-situ og in-situ på enkelte komponenter eller hele systemer. Den gir innsikt i systematiske målestrategier, for eksempel for å identifisere problemer knyttet til vannbehandling eller degraderingseffekter ved katalysatorer og membraner.

Med deres team av eksperter er vi klare til å hjelpe deg med å finne det optimale måleoppsettet for ditt system og veilede deg gjennom implementeringen av EIS i testrutinene dine.

Zahners Potensiostater:

Zahners potensiostater er designet med et modularitetskonsept, som gir deg muligheten til å tilpasse potensiostaten slik at den er kompatibel med EIS og passer dine spesifikke behov. Vår produktlinje inkluderer dedikerte potensiostater for målinger på enkeltceller, små cellepakker, og store cellepakker. Potensiostatene kan også utvides for å øke strøm- og spenningsområdet. Våre potensiostater kan utstyres med presise spenningsinnganger som muliggjør samtidige målinger på hver celle i en cellepakke, samt segmenterte celleundersøkelser.

Våre potensiostater kan enkelt fjernstyres via programmeringsspråk som Python eller C++, og dette gjør dem ideelle for integrasjon i testoppsett og laboratoriemiljøer.

Uansett om du arbeider med brenselceller, batterier, elektrolyse (vannelektrolyse), elektrokjemi eller annen lignende forskning og utvikling, er Zahner-Elektrik og Houm din pålitelige partner for å oppnå nøyaktige og pålitelige målinger i komplekse elektrokjemiske systemer.

Zahner Potensiostater for Brenselcelleforskning: 10 Essensielle Testscenarioer

1. Nøyaktighetsvurdering:

Utfør en grundig nøyaktighetskontroll ved å sammenligne målte verdier med forventede verdier for både spenning og strømmålinger.

2. Tidsrespons:

Test cellens tidsrespons ved å pålegge raske endringer i potensial og registrere hvor raskt systemet reagerer.

3. Stabilitet over tid:

Overvåk cellens stabilitet over lengre perioder ved å kjøre kontinuerlige målinger og sjekke for eventuelle avvik eller ustabiliteter.

4. Syklisk Voltammetri (CV):

Gjennomfør syklisk voltammetri for å evaluere cellens evne til å kontrollere potensialet og måle strømresponsen ved reversible redoksreaksjoner.

5. Elektrokjemisk Impedansspektroskopi (EIS):

Med potensiostaten utføres EIS for å analysere komponentene i brenselcellen.

6. Test for Hydrogen Crossover:

Simuler hydrogenlekkasje i en brenselcelle og benytt potensiostatens til å oppdage og kvantifisere denne lekkasjen.

7. Vannbehandlingsevne:

Gjennomfør tester for vannbehandling i en brenselcelle og bruk potensiostaten til å evaluere hvor effektivt systemet fjerner overskuddsvann.

8. Påvirkning av Temperatur:

Vurder hvordan endringer i temperatur påvirker brenselscellens ytelse og nøyaktighet.

9. Elektrolytisk Degraderingstest:

Benytt potensiostatens til å overvåke og analysere degradering av elektrolytten over tid.

10. Brenselcelleeffektivitet:

Kjør målinger på en fungerende brenselcelle (PEM, SOFC, AEM) og bruk potensiostaten til å beregne brenselcelleeffektiviteten ved å analysere inngangs- og utgangsparametere.

Introduksjon til EIS i Thales Software

Zahner – produktportofølje

Noen produkter fra Zahner, hele utvalget finnes her